• Bakery Class ครัวเบเกอรี่ Icon

    Bakery Class ครัวเบเกอรี่ : คอร์สสอนทำขนมและเบเกอรี่หลากหลายรูปแบบ ผู้เรียนได้ลงมือลองทำด้วยตัวเอง

คอร์สย้อนหลัง : Training งานช่าง
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,000.00 บาท
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,000.00 บาท
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,000.00 บาท
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,000.00 บาท