• Course ย้อนหลังทั้งหมด Icon

    Course ย้อนหลังทั้งหมด Matichon Academy

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,000.00 บาท
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,000.00 บาท
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,000.00 บาท
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.เกษราภรณ์ รอดไหม
ราคา 2,140.00 บาท
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.เกษราภรณ์ รอดไหม
ราคา 2,140.00 บาท
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,000.00 บาท
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,000.00 บาท